Nota Legal

Objecte i continguts

La present pàgina web ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés al públic a la informació relativa als continguts, activitats i serveis ofertats per Blaupixel Internet, S.L. amb domicili social a la Av. Mas Pins, 150 2on-5na (Edifici Punt Blau - Pol. Ind.) | 17457 - Riudellots de la Selva (Girona).

Responsabilitat

Blaupixel Internet, S.L. no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin ocasionar els usuaris de la present pàgina web, per l'Ús il·legal o malintencionat de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a traves d'ella.

Protecció de dades

De conformitat amb la "Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)", les dades subministrades per l'usuari quedaran incorporades en fitxers propietat de Blaupixel Internet, S.L. els quals seran processats exclusivament per la finalitat descrita, segons s'especifiqui. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons el "Real Decreto 994/1999 de 11 de junio ", prenent les mesures de seguretat necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que ho puguin utilitzar amb finalitats diferents per a les que han sigut sol·licitades a l'usuari.

Modificació

L'usuari podrà exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació en compliment de l’establert a la LOPD.